Artfiks

[Izložba] DOMINIK ŠTIBERNIK: Pity

 

Pity

Sodobni čas, ki ga vodi logika totalnega potrošništva, je na vseh ravneh dosegel svojo skrajno kritično točko. Današnji neoliberalizem, ki zaradi maksimiranja profita temelji na izkoriščanju prav vseh živih bitij, za sabo pušča skrajne posledice, zato je nujno začeti graditi sonaraven in trajostni sistem, torej sistem, ki enakovredno upošteva vse obstoječe biološke ekosisteme. Živimo torej v času, v katerem smo primorani premisliti osnovne kategorije moderne zahodne družbe, tako imenovanega napredka in razvoja, kajti: ali lahko resnično govorimo o napredku in razvoju, medtem ko pospešeno degradiramo okolje in ogrožamo življenje vsega živega na planetu oziroma planet sam? Zaradi svoje inherentne narave je kapitalistični sistem, ki ga poganja nenehna akumulacija kapitala (pri čemer vsi viri, ki so nenadomestiljivi, služijo zgolj gospodarski rasti), nezdružljiv s sonaravnim razvojem. Vztrajanje v takšnem sistemu nas zagotovo vodi v globalno katastrofo, pred katero nas lahko reši – dokler še imamo čas – zgolj obrat v diametralno nasprotno ekonomsko smer, ki bo temeljila na ekoloških in humanističnih vrednotah. Pri tem pa seveda ni vprašanje, ali bo preživela narava; vprašanje je, ali bo ob zelo verjetnih skrajnih okoljskih razmerah in pogojih bivanja lahko preživela človeška vrsta.

Serija fotografij je poziv k ponovnemu razmisleku naše narave in delovanja, je poziv k refleksiji in opustitvi naše »kože«, ki je (za naš planet) pogrešljiva. Potrebno je »sleči« zavojevalsko, kapitalistično belo kožo, v nasprotnem primeru se bo zemlja sama »otresla« nas.

Dominik Štibernik: Pity, 2019
Dominik Štibernik: Pity, 2019
Dominik Štibernik: Pity, 2019
Dominik Štibernik: Pity, 2019

Uredniški pregled: Katarina Bogataj