Artfiks

Ljudje

Ljudje

Hana Čeferin, odgovorna urednica

predsednik@kunsthisterik.net

Matic Ferlan, glavni urednik

desk@artfiks.kunsthisterik.net

Ana Vogrin, področna urednica za Oddelek za umetnostno zgodovino FF UL

umzg@artfiks.kunsthisterik.net

Maja Bojanić, področna urednica za Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje UL

aluo@artfiks.kunsthisterik.net

Ana Medved, področna urednica za Fakulteto za arhitekturo UL

fa@artfiks.kunsthisterik.net

Anja Guid, področna urednica zunanje rubrike Iz zakulisja

anja.guid@hotmail.com

Matic Ferlan, v. d. tehničnega urednika

desk@artfiks.kunsthisterik.net

Anja Guid, piska

l

Matic Ferlan, pisec

l

Projektna skupina Vitrina meseca, kolektiv piscev in pisk

l

Domen Gostiša, pisec

l

Blaž Mikl, pisec in fotograf

l

Anamarija Pocrnjič, ilustratorka

l

Iza Štrumbelj Oblak, fotografinja

l

Maja Gorjup, piska

l

Nina Goropečnik, piska

l

Hana-Uma Zagmajster, piska

l

Anja Guid, recenzentka

ples, muzejska pedagogika, recepcija umetniških del

Matic Ferlan, recenzent

teorije umetnostnih sistemov, kuratorstvo, gledališče

Tina Kralj, recenzentka

performans, gledališče, sodobna umetnost, kritika

Maja Bojanić, recenzentka

fotografija, moda, umetnost avantgarde

Eva Smrekar, recenzentka

filozofija, sodobna umetnost

Jošt Jesenovec, recenzent

umetnost 19. stoletja, muzeologija, didaktika umetnostne zgodovine

Miha Valant, recenzent

umetnost 20. stoletja, zgodovina umetnostnega trga

Eva Pavlič, recenzentka

sodobna arhitektura in oblikovanje

Neža Lukančič, recenzentka

starejša obdobja evropske umetnosti, arhitektura 19. in 20. stoletja

Hana Čeferin, recenzentka

fotografija, film, umetnostni trg, sodobna umetnost

Ana Vogrin, recenzentka

ples, sodobna umetnost, intervju

Nina Misson, recenzentka in lektorica

srednjeveška umetnost, literatura

Sabina Žakelj, recenzentka in lektorica

umetnost in kognitivna znanost

Matic Ferlan, v. d. administratorja Kunsthisterikovih spletišč

admin@kunsthisterik.net

Eva Stamboldžioski, namestnica administratorja Kunsthisterikovih spletišč

admin@kunsthisterik.net

Doroteja Kuzma, vodja službe portala Artfiks za odnose z javnostmi

pr@artfiks.kunsthisterik.net

Gaja Triglav, namestnica vodje službe portala Artfiks za odnose z javnostmi

pr@kunsthisterik.net

Vid Humer, informator

vidhumer@hotmail.com

Jasna Zabel, oblikovalka

jasna.zabel@gmail.com

Domen Gostiša, fotograf

domengostisa@gmail.com

Matic Ferlan, glavni koordinator, administracija spletišč, gledališče

l

Hana Čeferin, glavna koordinatorica, fotografija, film

l

Ana Murko, asistentka

l

Ana Vogrin, vizualna umetnost

l

Ana Medved, arhitektura in oblikovanje

l

Maja Bojanić, vizualna umetnost

l

Karla Pelko, film

l

Kaja Gogala, film

l

Žiga Roš, CGP

l

Zala Orel Pogačar, CGP

l

Doroteja Kuzma, PR

l

Gaja Triglav, PR

l

Eva Stamboldžioski, administracija spletišč

l

Vid Humer, informator

l

Blaž Mikl, tonski mojster

l

Domen Gostiša, fotograf

l