Artfiks

Neža Lukančič

odgovorna urednica, recenzentka, piskastarejša obdobja evropske umetnosti, arhitektura 19. in 20. stoletja, umetnostni trg, recepcija in integracija tradicionalnih pojavov v sodobni umetnosti in družbi

 

ARTFIKS PRISPEVKI:

  • /

DRUGE POVEZAVE:

KONTAKT:

  • predsednik@kunsthisterik.net
  • neza.lukancic@gmail.com